IoT Sarea Hedatzeko Ingeniaria

Page Group
Page Group

IoT Sarea Hedatzeko Ingeniaria

3 sem
Page Group
 • Cargo: Técnico/a de Sistemas
 • Experiencia: Más de 5 años
 • Ubicación: Bizkaia
 • Formación: -
 • Salario: A determinar
 • Jornada: Jornada completa
 • Contrato: Indefinido
 • Habilidades:
 • IoT
  Telecomunicaciones
Perfil buscado (Hombre/Mujer) * Sare erradioelektrikoaren plangintza. * Parametroen konfigurazioa eta sarea kudeatzeko tresnen operazioa. * LoRaWAN Komunikazio-protokoloak. * RouterGateway- IOTaren parametroak konfiguratzea. * Sentsoreen provisioning-a (altak/bajak) sarea kudeatzeko tresnan. * Sarearen kalitatea aztertzea eta hobekuntzakgauzatzea. * Instalazio baimenak kudeatzea. * As-buit eta instalazio-zuinketen dokumentuak berrikustea eta balioztatzea.* Planificación de Red Radioeléctrica. * Configuración de parámetros y operación de herramientas de gestión de red. * Protocolos de comunicación LoRaWAN. * Configuración de parámetros de Router Gateway - IoT. * Provisioning (altas/bajas) de sensores en herramienta de gestión de Red. * Análisis de calidad de red y ejecución de mejoras. * Gestión de permisos de instalación. * Revisión y Validación de documentos de replanteos de instalación y as-built. • IoT Sarea Hedatzeko Ingeniaria - Ingeniero/a de Despliegue de Red IoT|Bizkaia * Telekomunikazio ingeniaritzako gradua. * Telekomunikazio-sareei eta datu-routerrei buruzko ezagutza eta esperientzia. * Gutxieneko bost (5) urteko esperientzia antzeko lanpostuetan. * Euskara eta ingelesa menderatzea. * Ofimatikako tresnen erabiltze aurreratua.* Grado en Ingeniería de Telecomunicación. * Conocimientos y experiencia en Redes de Telecomunicaciones y Routers de datos. * Experiencia mínima de cinco (5) años en puesto similar. * Dominio de euskera e inglés. * Uso avanzado en herramientas de ofimática. Bizkaian kokatuta dagoen telekomunikazioen sektoreko sozietate publikoa. Sociedad pública del sector de Telecomunicaciones situada en Bizkaia. * Proiektu egonkorra, garapen profesionalerako aukerak dituena, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde esanguratsuan. * Berehalako inkorporazioa, aldi baterako kontratua hasieran eta ondoren kontratu mugagabea izateko aukera. * Lanpostuaren mailari eta ezaugarriei egokitutako soldata.* Proyecto estable con oportunidades de desarrollo profesional en entidad representativa del País Vasco. * Incorporación inmediata, contrato temporal al inicio y opción a acogerse posteriormente a contrato indefinido. * Retribución económica adaptada al nivel y características del puesto.Se admitirán candidaturas hasta el 24 de noviembre de 2023.